تاریخ ایجاد در 24 مهر 1393

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 طبق مصوبه گروه كليه دانشجويان مي بايست    قبل از دفاع ، در دو جلسه دفاع از پايان نامه شركت نموده ، فرم مربوطه را تكميل و به گروه تحويل نمايند . كليه فرمهاي پايان نامه در سايت گروه حقوق به نشاني dol.mshdiau.ac.ir موجود است .

                                     گروه حقوق

 
تاریخ ایجاد در 14 ارديبهشت 1393

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 

دانشجويان قبل از ارائه فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه ، ميبايست ضمن مراجعه به سايت irandoc.ac.ir و سايت گروه حقوق به آدرس dol.mshdiau.ac.ir از تكراري نبودن موضوع اطمينان حاصل نموده و گواهي سايت irandoc را ضميمه فرم پيشنهاد موضوع نموده و تحويل نماييد .

ضمنا دانشجوياني كه موضوع پايان نامه آنان تصويب مي گردد ، در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي )طرح تحقيق ، CICT و فرم الف (اقدام و فرمها را جهت تصويب و اخذ كد ، تحويل گروه نمايند .( كليه فرمها در سايت گروه حقوق به آدرس dol.mshdiau.ac.ir موجود است )

                                                گروه حقوق 3 / 2 / 93                                                                                                       

 
تاریخ ایجاد در 16 آبان 1392

 
تاریخ ایجاد در 27 فروردين 1392

 

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 با توجه به اينكه مجوز افزايش سقف تحصيلي نياز به كميسيون موارد خاص دارد لذا دانشجوياني كه سنوات آنان به پايان رسيده است ( 6 ترم ) ،    مي بايست قبل از شروع ترم نسبت به دريافت مجوز اقدام نمايند تا هنگام انتخاب واحد با مشكل مواجه نشوند .

                                                                            گروه حقوق 27 / 2 / 92

 
تاریخ ایجاد در 18 مرداد 1391

جلسات دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حقوق

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

فاطمه قربان زاده
حقوق مخاطب و نقش رسانه ها در بزه ديدگي جرايم مالي شهر مشهد 
 دكتر دانشور
دكتر 

 شنبه 16/ 2/ 96

ساعت  18

هادي  حوره چشم
ارزيابي سياست جنايي ايران از منظر تغيير رويكرد سياست اقتصادي
دكتر حسيني
 دكتر ميرزاجاني

چهارشنبه 20/ 10/ 96

ساعت 18

رجبعلي اكبرزاده
تاثير متقابل رعايت حقوق و تكاليف شهروندي توسط پليس
دكتر حسيني
دكتر ميرزاجاني

 چهارشنبه 27/ 5/ 95

ساعت  17

 

راحله محمدزاده
تاثير هيجانات آني در وقوع جرايم عليه اشخاص در مشهد
 دكتر دانشور  دكتر هژبرالساداتي

 دوشنبه 27/ 10/ 95

ساعت   14

علي مظفري
بررسي عنصر تقلب در حقوق كيفري اقتصادي ايران
 دكتر ميرزاجاني
 دكتر حسيني 

 چهارشنبه 27 /5 / 95

ساعت 19

مرتضي ولايتي
تحليل فقهي حقوقي جرم بغي در قانون مجازات اسلامي
 دكتر كاظمي
 دكتر حسيني

 پنجشنبه 25 / 6 /95

ساعت 10

 مجتبي ابراهيمي
جايگاه شفافيت اطلاعات اقتصادي در سياست جنايي ايران
دكتر شيخ گرايلي
دكتر شيخ الاسلامي

 سه شنبه 16/ 6/ 95

ساعت 15


كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

علي عباسي
معيارهاي تمايز اصول دادرسي مدني از تشريفات آن
 دكتر مقصودپور
 دكتر انصاري

 سه شنبه 26/ 96/10

ساعت  14

مهسا منصوري
قانون حاكم بر ماهيت دعوي در قراردادهاي الكترونيكي 
 دكتر سيرغاني
 دكتر تاجي

سه شنبه 5/3  / 96

ساعت 30 / 16

محمد محمدزاده
تحليل فقهي و حقوقي شروط ثمن باز در قراردادهاي انرژي
 دكتر اخوان فرد
دكتر اميرزاده

 پنجشنبه 14/ 10/ 96

ساعت  30 / 11 

بابك شه فر
ضمانت اجرا ناشي از قراردادهاي B.O.T و B.O.O 
 دكتر اخوان فرد
 دكتر 

 پنجشنبه14  / 10 / 96

ساعت 30 / 14

زهرا صفدري  مسئوليت مدني غير مستقيم ناشي از نقص حقوق كپي رايت در فضاي اينترنتي 
 دكتر اخوان فرد
 دكتر خراشاديزاده

پنج شنبه 14/ 10/ 96

ساعت 30 / 12

مريم السادات مرتضوي
قواعد تبليغ در حقوق تجارت الكترونيك در پرتو استانداردهاي بين المللي
 دكتر اخوان فرد
دكتر تاجي

 چهارشنبه 10/ 6/ 95

ساعت 16

هادي آساني
فروش تراكم و تضييع حقوق مالكانه
 دكتر ملكي زاده
 دكتر 

 سه شنبه 19/ 10/ 96

ساعت 16

 
Finland Sevastopol joomla