قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي

كليه دانشجويان مي بايست انتخاب يا تمديد پايان نامه را در بازه انتخاب واحد انجام دهند .

از نيمسال اول 95 ، امكان انتخاب واحد يا تمديد پايان نامه خارج از بازه براي دانشجويان ارشد و دكتري وجود نداشته و در صورت عدم انتخاب واحد يا تمديد پايان نامه ،‌دانشجو الزاما بايد مرخصي اخذ نموده و ترم بعد پايان نامه را انتخاب و كل شهريه را واريز نمايند

                                                                اداره آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه

Finland Sevastopol joomla