تاریخ ایجاد در 27 فروردين 1392

 

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 با توجه به اينكه مجوز افزايش سقف تحصيلي نياز به كميسيون موارد خاص دارد لذا دانشجوياني كه سنوات آنان به پايان رسيده است ( 6 ترم ) ،    مي بايست قبل از شروع ترم نسبت به دريافت مجوز اقدام نمايند تا هنگام انتخاب واحد با مشكل مواجه نشوند .

                                                                            گروه حقوق 27 / 2 / 92

Finland Sevastopol joomla