تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38900352

اپيد

مهدي

 مسوليت كيفري اشخاص حقوقي حقوق عمومي دولتي در نظام كيفري ايران و فرانسه

2

38904761

احمدي

رضا

 سنجش و ارزيابي برنامه هاي پيشگيري مواد مخدر (ستاد مبارزه با مواد مخدر)

3

38907789

آبيل

حميد

بررسي تاثير مرور زمان كيفري در حقوق موضوعه و فقه اماميه و مقايسه آن با حقوق فرانسه

4

38900105

احمدي

محمدرضا

قرار مدافع مشروع در فقه و حقوق كيفري ايران با نگاهي به حقوق مصر

5

38900155

ارشدي خراساني

نسيم

تحليل كيفرشناختي مجازات " جزاي نقدي روزانه " در نظام كيفري ايران و فرانسه

6

38900032

اسلامي موحد

محمد

 ثبت نوين و جايگاه آن در پيشگيري از پولشويي

7

38901097

اكبري شاهراه

محمد

8

38900186

بخشي محبي

محمد

 بررسي كاهش جرم در معتادين تحت درمان با متادون

9

38902469

براتي

هادي

بررسي ارزش شهادت زنان در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه و عامه

10

38900169

پورآريا

امير حسين

بررسي سياست جنايي ايران در مقابل جرم جاسوسي با نگاهي تطبيقي به حقوق انگلستان

11

38900314

تختي

فهيمه

 بررسي سياست جنايي ايران در قبال جرم تخريب و اخلال در داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

12

38902584

تركانلو

فاطمه

بررسي نهاد توبه به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازاتها در حقوق كيفري اسلام و ايران

13

38904721

جنتيان

مجتبي

حمايت كيفري از حقوق خانواده در قوانين موضوعه ايران

14

38900348

حسن‌پورعلي‌آباد

مرتضي

 شبهه در قتل در فقه و قانون مجازات اسلامي سال 92

15

38900370

حسيني

سيدمهدي

حمايت از ناتوانان بزه ديده در مشهد

16

38900634

دربر

اميد

 بررسي مسئوليت كيفري ناقلين بيماري ايدز و هپاتيت در موضوعه حقوق ايران ماده ...

17

38900030

درستكار احمدي

عادل

علل وقوع و طرق پيشگيري از جرم جعل اسناد هويتي در شهرستان تربت جام

18

38900377

دشتي

فرامرز

19

38900374

رزم جو

رامين

جايگاه امنيت اجتماعي در قانون گذاري و اجرا

20

38900391

رسوليان مشهدي

سهيلا

حذف مرحله دادسرا در جرائم مستوجب حد زنا و لواط با تكيه بر آثار و عوارض آن در پرونده هاي كيفري استان در شهرستان مشهد 90-87

21

38900520

ريحاني

مصطفي

سياست جنايي ايران در قبال جرائم مرتبط با تامين اجتماعي

22

38900152

سلطاني

سيما

 تعليق تعقيب و نهادهاي مشابه آن با عنايت به لايحه آ.د.ك در حقوق ايران و انگلستان                      

23

38900217

سوختانلو

مسعود

  38907526 سويزي اسحق سياست جنايي ايران در مبارزه با جرائم ارتكابي در قلمرو اقتصاد پنهان

24

38900440

شيرغلامي

علي

بررسي عنف و مفاهيم مشابه در حقوق جزاي اختصاصي ايران با بررسي پرونده هاي قضايي مشهد از 90 تا 87

25

38900097

صمدزاده

علي اكبر

علل قاچاق كالا در منطقه سيستان و راههاي پيشگيري از آن 89-86

26

38901524

صيادي

ارتا

تحليل كيفر شناختي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در ايران

27

38900013

عباسي

سينا

 اعتبار ادله كسب شده از طريق اغفال متهم توسط مامورين دولت (دام افكني )

28

38900782

علي اكبري

زهرا

پيشگيري از جرائم عليه محيط زيست با تكيه بر استان خراسان رضوي

  38907886 عبدالهي علي اكبر رژيم اجراي زندان باز و نيمه باز و حبس خانگي در نظام كيفري ايران

29

38900467

فضل خدا

محمدرضا

سياست جنايي تقنيني در قلمرو جرم اختلاس و ارتشاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

30

38900509

قوي پنجه

اميد

 جايگاه عدالت ترسيمي در لايحه آيين دادرسي كيفري

31

38900076

كريم

پيمان

نقش ازدواج موقت در پيشگيري از جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي

32

38903260

گل

احسان

بررسي فقهي و حقوقي امريت در قتل و راهكارهاي پيشگيري از آن

33

38902766

محبوب

زهرا

بررسي تطبيقي جرايم عليه امنيت پرواز هواپيما در حقوق داخلي ايران و اسناد بين الملل

34

38900454

محدث

سيدعلي

 ارتباط جرم شناسي پيشگيري با شيوه هاي اجراي امر به معروف و نهي از منكر (با نگاهي به عملكرد شهرستان اسفراين)

35

38900362

محمدپور

مصطفي

نحوه رسيدگي به جرايم رايانه اي در دادگاهها و دادسراهاي مشهد

36

38903385

محمدي پور

حميد

بررسي شخصيت زندانيان آدم ربا از منظر روان شناسي جنايي در شهرستان قوچان

37

38900470

مشيري

ايمان

 سياست جنايي ايران در قبال پيشگيري غير كيفري از وقوع جرم در فضاي سايبر

38

38900221

مهدي زاده

امير

 بررسي مجرمين تجاوز به عنف از منظر روانشناسي جنايي در شهر مشهد

39

38900395

ميزايي

ناصر

 نحوه اجراي حقوق متهم در حوزه قضايي شهرستان قوچان

       

40

38900387

نفيسي

مسعود

 مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير موضوع ماده 142 ق م ا سال 92

41

عرفاني

عطا

نقش پليس در رسيدگي به امر جزايي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگلستان

42

صباغيان

اسماعيل

مطالعه تطبيقي كيفيات مشدده جرم سرقت در حقوق ايران و روسيه

 رمضاني

 مليحه

 نقش حمايت از زنداني و خانوده آنها در پيشگيري و جلوگيري از تكرار جرم

 نيك فرجام

 فرزانه

 جايگاه اصل فردي كردن مجازاتها در قلمرو مجازات اشخاص حقوقي

38907473

 توانا

 سميه

 پيشگيري غير كيفري از جرايم سردفتران و دفترياران مشهد

Finland Sevastopol joomla