تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38705890

افكاري مهربان

عاطفه

مقايسه كمي و كيفي اجراي حدود از صدر اسلام با وضعيت حاضر

2

38700474

امين رضايي

اميرحسين

جايگاه امنيت عمومي در حقوق كيفري ايران

3

38707680

ايماني

صفدر

بررسي علل وقوع سرقت طي 6ماهه نخست سال 89 در مشهد و ارائه راههاي پيشگيري از آن

4

38708516

بنده

زهره

مسئوليت كيفري ارائه كنندگان خدمات در فضاي سايبر با نگاهي به قانون ايران

5

38700324

بهرامي خراساني

عبداله

سيماي جنايي شهرستان سبزوار

6

38700318

بهمدي

شهربانو

علل گرايش جوانان نيشابور به مواد مخدر و راههاي پيشگيري از آن

7

38708006

بيدار

سيدمحمدامين

سياست جنايي ايران در خصوص رابطه نامشروع

8

38700285

پوست فروشان

رضا

9

38700062

جباري راد

وجيهه

ارزيابي برنامه هاي اصلاح و درمان زندان زنان استان گلستان

10

38700305

جعفري

محمدرضا

تأثير زندان بر خانواده زندانيان به زندانيان گناباد

11

38700257

جمعه زاده خيبري

نرگس

سيماي جنايي شهر گناباد

12

38700300

جناني

منيره

بررسي سياست جنايي ايران در قلمرو حمايت از حقوق و آزاديهاي قانون اشخاص در مقابل تعرضات دستگاههاي حكومتي

13

38707679

چيني فدافن

رضا

جايگزين هاي حبس در محاكم نظامي و نحوه اجراي آن

14

38700324

حاجي سميعي

سعيد

بررسي تقلبات بيمه اي و راهكارهاي پيشگيري از آن

15

38705557

حامد سجادي

سيدمحمدجواد

16

38700362

حسيني

محمداسماعيل

 بررسي رويكرد قوانين مجازات اسلامي در قلمرو حدود با تكيه بر لايحه مجازات اسلامي مصوب 88 مجلس شوراي اسلامي

17

38700517

حسيني ابراهيم آباد

سيدمهدي

18

38700351

حسيني جهانگير

سيد محمدباقر

نقش تعزيرات حكومتي مشهد در پيشگيري از جرايم اقتصادي سالهاي 88 - 83

19

38700295

خاكزادان

حسين

بررسي وضعيت تأهل در جرايم جنسي شهرستان نيشابور

20

38700082

خالقي پوستچي

علي

سياست جنايي ايران در قلمرو جرم كلاهبرداري رايانه اي

21

38704745

خالقي حسنعلي آباد

مهدي

پيشگيري از جرايم ثبتي اسناد و املاك در حوزه مشهد

22

38707876

خورسند عسگري

احمد

 مسئوليت كيفري شركتها

23

38700127

داريني

نرگس

راههاي مقابله و پيشگيري با جرايم سازمان يافته در حقوق ايران و بين الملل

24

38700200

دوره گرد

رضا

پيشگيري از جرائم ضابطين دادگستري

25

38700107

رباني

عفت

بررسي تاثير طلاق در بزهكاري كودكان و نوجوانان در مشهد

26

38700042

رمضاني

زهرا

 ارزيابي پاسخهاي انتظامي و قضايي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

27

38700462

رمضاني

عباس

28

38705911

زهاني قايني

مژگان

مطالعه تطبيقي شيوه هاي پيشگيري غير كيفري از جرم پولشويي در ايران و انگليس

29

38700516

ستوده نيا

اميررضا

مصادره اموال در قلمرو جرايم مبارزه با مواد مخدر

30

38700216

سلطاني

عباس

سياست جنايي تقييني در خصوص كودك آزادي

31

38700237

سليمان نژاد

مجتبي

بررسي سياست جنايي ايران در قلمرو جرايم صيد و صيادي

32

38700137

شاه ابراهيمي

اعظم

علل وقوع تخلفات پزشكي در حوزه جراحي زنان و زيبايي در مشهد و راههاي پيشگيري از آن 88 – 85

33

38700182

شجريان

منصوره

سنجش ميزان سزاگرايي عمومي در شهرستان مشهد 1389

34

38700379

شورورزي

داود

سيماي جنايي شهر نيشابور

35

38707793

صفري

فائزه

بررسي تورم جزايي در قوانين قبل و بعد از پيروزي انقلاب با نگاهي به قانون مجازات

36

38704551

طيبي

مهدي

 چالش هاي سارمان تعزيرات حكومتي در رسيدگي به جرائم بهداشتي با تكيه بر پرونده  مورد رسيدگي در استان خراسان 90 - 80

37

38700451

عسكري‌نوغان مقدم

رامين

سياست جنايي ايران در قلمروي جرايم رايانه اي عليه عفت و اخلاق عمومي

38

38700322

عطارايواني

سپيده

پيشگيري خانواده محور از جرائم اطفال و نوجوانان

39

38705772

عليزاده جواهري

سيدميلاد

سياست جنايي ايران در قلمرو جرائم عليه صحت و غايت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي

40

38700023

غلامي دامسكي

محسن

عوامل موثر بر تغييرات آماري جرايم مواد مخدر محكومين زنداني مشهد 89 - 84

41

38700332

فروزان فر

احمد

بررسي سياست جنايي ايران در قلمرو جرايم مالياتي با نگاهي به حقوق انگلستان

42

38700239

قرباني مقدم

قربانعلي

علم قاضي و آراء دادگاههاي كيفري استان خراسان رضوي

43

38708558

مشير فراهي

بي بي فاطمه

چالشهاي سياست جنايي نوين ايران راجع به مواد مخدر و روانگردان

44

38704740

معلمي

جواد

نقش صحنه جرم در كشف بزه

45

38707721

ملازاده شاهرودي

مهدي

46

38705612

ملكي دامغان

زهرا

مطالعه تطبيقي نحوه ي بكارگيري اسلحه در حقوق ايران و انگلستان

47

خواجه

احمد

سيماي جنايي سيستان طي سالهاي 88 - 86

48

تميزي

مرتضي

علل قتلهاي ناشي از تيراندازي مامورين در استان سيستان و بلوچستان و راههاي پيشگيري از آن

49

مرازاده

علي اصغر

بررسي علمي و كاربردي اسناد و مدارك مشكوك و مجعول در جرائم جعل و كلاهبرداري با نگرش پيشگيرانه

50

38705637

مهاجران

تكتم السادات

 سياست تقنيني ايران در زمينه حوادث و جرايم رانندگي

51

38700521

مؤدتي

رضا

بررسي تدابير حمايتي و پيشگيري از بزه ديده گي معلولين و چالشهاي آن

52

38700067

نجفيان رضوي

مهدي

علل اطاله دادرسي و راههاي پيش گيري از آن در نظام عدالت كيفري ايران

53

38704825

ندافيان طرقبه

محبوبه

54

38700006

واحدي

وجيهه

رويكرد بزه ديده شناختي حمايتي به جرايم دولتي

55

38700241

يعقوب پور

هادي

اقدامات تاميني مناسب در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تطبيق با اسناد بين الملل

56

نظرجاني

حسين

سياست جنايي ايران در خصوص جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني ( با نگاهي به اسناد بين المل)

Finland Sevastopol joomla