تاریخ ایجاد در 20 دی 1391

ردیف

شماره شناسایی

نام خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

1

39006111

اتحادی

محمد

2

39000360

اخلاقی مدیری

حسین

3

39004592

آراسته بریوانلو

عباس

بررسي مسئوليت مدني ناشي از رابطه تبعيت و مراقبت

4

39004631

ارجی

عباس علی

مطالعه تطبيقي نظام مالي فرزند خواندگي

5

39000446

اسحق زاده قوچان

احمد

نقش و تأثیر قاعده اخلاقی در دادرسی مدنی

6

39004743

اصغرزاده

علی

مسئوليت ناشي از نقص حقوق مربوط به مالكيت صنعتي در ايران

7

39004760

افتخاری زاده

سوده

قاعده منع جبران مضاعف خسارت 

8

39007250

امین طهران

زهرا

مسئولیت مدنی پزشکان وگیرندگان واهداءکنندگان غضو در پیوند اعضاء

9

39000573

بافتی

سکینه

شرط عدم مسئوليت (عدم ضمان ) در نظام حقوقي كنوني

 

39009173

باغي

مصطفي

مسئوليت ناشي از افشاي اسرار تجاري

10

39000543

باقریان

زهره

نقض اساسی قرارداد در بیع بین الملل کالا

11

39004663

بخشنده

محمدعلی

اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعاوي حقوقي

12

39004953

برهانی

ملیحه

مسئوليت مدني دولت در قبال خسارات ناشي از ارسال پارازيت 

13

39004691

بستاقی

حجت

14

39000516

بهادری

محمد

آیین دادرسی امور مربوط به ترکه متوفی

15

39005429

بهرامیه

مهدی

16

39000058

بهفرنژاد

وحیده

شرایط و موانع حقوقي الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

17

39007919

پشاگاه بیرجندی

المیرا

بررسی تأثیرهیپوگلسیمی(افت قندخون)براعمال وقایع حقوقی

18

39008093

تاجداری

بهاره

چالش هاي حقوق مالكيت فكري در حوزه اختراعات دارويي 

19

39000409

توانایی

علی

مطالعه تطبيقي تعديل وجه التزام 

20

39000633

توکلی

قمرالحق

بررسي فقهي و حقوقي جوايز بانكها

21

39006320

جعفری

محمد

22

39002565

چکنه

زینب

ماهيت ايفاء دين در حقوق ايران و فرانسه با رويكرد تطبيقي  

23

39004555

حاجی زاده نامقی

ناهید

24

39000425

حاذقی

امیرحسین

مقایسه مفهوم بطلان در حقوق ایران و حقوق فرانسه

25

39005104

حسینی

اسحاق

26

39006119

حلمی سیاسی فریمان

ندا

تبيين فقهي و حقوقي تدليس در نكاح  

27

39004761

حیدرزاده

هاشم

تقلب موثر در اعتبارات اسنادي

28

39000111

خوشرو

فرزانه

مسوليت مدني ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري در محيط ديجيتال

29

39007131

دادی

علی

مقايسه تغيير خواسته و دعوي اضافي با نگاهي به رويه قضايي

30

39000646

داودی مقدم

هادی

اجراي قرارداد توسط شخص ثالث در حقوق ايران و انگليس

31

39000625

داورپناه

مسعود

رابطه حقوق بورس و حقوق رقابت

32

39002081

دهقان

بی بی مطهره

مسئوليت ناشي از بازداشت هاي موقت و حبس هاي منجر به برائت فقه در نظام حقوقي ايران 

33

39005662

دهقان

بی بی نجمه

مسئوليت مدني پزشكان در عمل جراحي زيبايي

34

39000568

دیوان

مریم

وضعيت حقوقي معاملات معارض با قراردادهاي پيش فروش

35

39004963

ذاکر

هادی

مطالعه تطبيقي مسئوليت و نقش دولت ها در ارتباط با ورشگستگي موسسات مالي و بانكي 

36

39004899

رحمانی

محسن

37

39000157

رحیم زاده

احمد

38

39004452

رضازاده

علی

مطالعه تطبيقي اعتبار آراء مراجع ثبتي در حقوق ايران و حقوق انگليس 

39

39004648

روغنی

مسعود

40

39005136

زنده دل برون

محمدرضا

بررسی وتحلیل قانون مالیات برارزش افزوده و ارتباط آن با هدفمندنمودن یارانه ها

41

39000423

ژیان پور

محمد

42

39000801

سلطانی

مسعود

43

39005546

سیف علیشاه

الهام

وضعيت شركت هاي خارجي در نظام حقوقي ايران

44

39003065

شادمرادی موشکی

مهدی

45

39004828

شاه قاسمی

مهدیس

بررسي حق اختيار معامله در بورس اوراق بهادار ( موضوع بند 11 ماده 1 قانون اوراق بهادار مصوب 84)

46

39000116

شاهرودی

یاسر

رابطه سببيت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

47

39008172

شهناز

الهه

مطالعه تطبيقي دستور موقت در ارتباط با دعاوي تحت صلاحيت داوري

  39008598 شعرباف شرقي نسرين

ماهيت و آثار حقوقي اجراء قرارداد توسط ثالث

 

48

39004738

عباس زاده کاظم آبادی

غلام رضا

49

39000369

عرب

احمد

آثار قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب اراضي موقوفه بر مالكيت ناشي از اصلاحات ارضي در حوزه موقوفات

50

39004535

علیزاده آبکوه

امیرصادق

مطالعه تطبيقي سبب خارجي و تاثير آن بر مسئوليت مدني

51

39004493

علیزاده مقدم

ابوالفضل

52

39000449

عمژیک

سعید

حقوق مالکین وشهرداری درفضای تبلیغاتی (تابلولهای تبلیغاتی )

53

39005355

فاضلی

احمد

54

39008092

فدایی

الناز

55

39000522

فلفلی

هدی

بررسی جنبه های حقوقي کارتهای اعتباری

56

39005960

فیضی چکاب

حمیدرضا

مطالبه نارواي وجه ضمانت نامه هاي بانكي 

57

39004678

قبادی چنار

قربان

مسئوليت مدني ناشي از خطاي پزشكي بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي 

58

39008086

قدسی خواه

زهرا

شرايط و آثار فسخ و خاتمه قراردادهاي پيمانكاري

59

39005690

قلی زاده

سمیرا

مباني فقهي و حقوقي ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده 

60

39000637

کاشکی

فضل اله

پيامد هاي الحاق ايران به موافقت نامه جنبه هاي تجاري مالكيت فكري تريپس 

61

39000588

گلچهره حسینی

وحید

مطالعه تطبیقی مقررات داوری الکترونیک

62

39000457

محسنیان

احمد

بررسي تحليلي و تطبيقي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها

63

39004607

محمدزاده

زکیه

جنبه هاي حقوقي قراردادهاي ليسانس 

64

39000485

محمدزاده موسوی

سیده فاطمه

بررسی نظام حقوق حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار

65

39005020

مرید مشاقی

علی اکبر

نوآوريها و خلاء هاي لايحه قانون تجارت در بحث اسناد تجاري

66

39004569

موسوی

سیدهادی

مباني و ماهيت حقوقي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به عامل زيان 

67

39004735

نخعی راد

محمد

مطالعه تطبيقي چگونگي و مباني تقسيم مسئوليت مدني در موارد تعدد اسباب 

68

39000497

نشات

سهیل

اجراء اسناد وثيقه ای و ذمه ای

69

39007644

نورانی

سارا

مطالعه تطبيقي حق اشتغال زوجه 

70

39004477

نورزایی

عبداله

71

39005622

نوروزی

فاطمه

انحلال جزئي قرارداد در نظام حقوق داخلي و بين المللي 

72

39008090

هاشم نژاد

زهرا

بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه 

73

39000672

هاشمی نژاد

سیده نرجس

مطالعه تطبيقي قراردادهاي الحاقي

74

39004681

هراتی

اشرف

مسئوليت مدني دولت در خصوص آلودگي هوا

75

39008078

هوشمند

حبیبه

مسئوليت مدني سازمان انتقال خون 

76

39000652

وحدانی

محمدرضا

77

39004554

وکیلی

ویدا

مسئوليت مدني سبب مجمل در قانون جديد مجازات اسلامي 

78

39008561

اخوان

 محبوبه

بررسي حقوقي نوآوريهاي قانون جديد حمايت از خانواده مصوب 1391 و مطالعه تطبيقي آن با فقه و قانون مدني

Finland Sevastopol joomla