تاریخ ایجاد در 20 دی 1391

ردیف

شماره شناسایی

نام خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

1

38901519

احمدی مهر

جلال

اعتبارو قدرت اسنادرسمی لازم الاجرا در نظام حقوق کنونی

2

38900696

اکبرزاده

راضیه

مسئولیت ناشی از گودبرداری غیراصولی

3

38900357

اکبری

مقداد

ماهيت حقوقي پذيره (حق تقديمي) در اراضي موقوفه استيجاري

4

38904033

امیرشاهی

حمیدرضا

مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلتررنگ فضای مجازی

5

38901369

انتظاری

امیر

بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران وانگلستان

6

38900228

بازرگانی

سحر

مطالعه تطبیقی جنبه های حقوق متشكل و ثبت شرکتهای تجاری در مناطق آزاد

7

38900340

باغ اجونی

اسحاق

ویژگیهای دادرسی حسبي و تطبیق آن با دادرسیهای مدنی و جزایی

8

38904063

تاج نیا

امیر

بررسی فقهی و حقوقی عقد استصناع و کارکردآن در نظام بانکی

9

38900412

توکلی نیا

مریم

اختیارات وظایف مدیران در شرکت های سرمایه

10

38900407

جلالی صدیق

علی

بررسی بیع کالی به کالی در نظام حقوق ایران و فقه امامیه

11

38900644

حبیبی

مصطفی

وضعیت حقوق مالکیت خصوصي اشخاص در اجراء طرح های عمومی

12

38903874

حسینی

سیدداود

وضعیت حقوقی قائم مقام در دعاوی حقوقي

13

38901159

حشمی کجوان

امیر

ماهیت حقوقی و آثار قراردادهای انتقال فناوری

14

38900400

حیدری

سیدمحمدتقی

بررسی تطبیقی تعهدله یا علیه ثالث

15 38907892 حسين پور نرگس مسئوليت مدني سردبيرن و نويسندگان مطبوعات در نظام حقوقي ايران و انگليس

15

38900425

خاکشورقره سو

امین

16

38900403

خوشنودی سرقایه

سیدجواد

معافيت متصدي حمل و نقل دريايي در برابر مالكان محموله و مقايسه آن با حمل و نقل زميني 

17

38900449

رضانیا

طناز

اماره فراش در تقابل با دستاوردهای علمی

18

38900288

روحانیان

احسان

مبانی مسنولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین و نقش بیمه در جبران خسارت

19

38900089

سراوانی

شهناز

بررسی تطبیقی حقوق مالی زن در قوانین ایران و نظام بین الملل

20

38900247

سنگینی

عبدالحسن

مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني مالك بنا و ساختمان 

21

38900280

سودمندرادکانی

عطیه سادات

22

38900308

سیدی زاده

سیداحسان

مطالعه تطبیقی شیوه های اجرای در حوزه مقررات داخلی

23

38900430

شایان خواه

محمدجعفر

مباني و  آثارمالكيت متزلزل درحقوق ايران

24

38904897

اسمعیلی یونسی

سمیرا

اعتراض ثالث نسبت به رأی داور

25

38907823

حجارکارگر

حسن

احکام و آثار سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت وساز ساختمان

26

38907934

ذبیحی

سمانه

مطالعه تطبیقی خسارات در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق داخلي

27

3890865

شکریان زینی

حمزه

مبانی فقهی و حقوقي تملکات قهری در شهرداری ها

28

38904838

صولت زاده

مهدی

مطاله تطبيقي نقش قوه قاهره در مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني 

29

38900356

عارفی راد

محمود

مسئولیت مدنی نیروهای امدادی در سوان جاده ای

30

38901623

عرفانیان پور

حسین

31

38900415

علی داد

علیرضا

بررسی تطبیقی مبانی حقوقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و فرانسه

32

38900335

علیزاده

زهره

بررسی سکوت در قانون مدنی فقه اسلامی وحقوق انگلستان

33

38900219

فارغ

میترا

بررسی تطبیقی تأخیر در انتقال مالکیت

34

38904609

فاضل خلق آباد

مصطفی

تحلیل فقهی حقوقی مطالبه قیمت روزمبیع در صورت انحلال و بطلان بیع

35

38904826

فرخ راد

دانیال

وضعیت حقوقی نمایندگی تجارت با نگاهی به لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت

36

38904574

قدسی

محسن

مطالعه تطبیقی مستثنيات دین در حقوق ایران و آمریکا

37

38900144

کاظمی

سمیه

مطالعه تطبیقی مبانی فقهی حقوقي حرمان زوجه از ارث اموال غیرمنقول

38

38900442

کهندل

مریم

مدت در خیار شرطه

39

38900042

گلی

امیر

بررسی تطبیقی مواد جرح و رد داور در حقوق داخلی و بین المللی

40

38900389

محمدی پور رزم آرا

حسن

ابعاد حقوقی تبدیل شرکتهای تعاونی و اعتبار به مؤسسات مالی و اعتباری در حقوق ایران

41

38900103

مشار موحد

مهسا

جنبه های حقوقی شبيه سازی با تکیه برفقه اسلامی،حقوق ایران و نظام های حقوقی خارجی

42

38900397

نخعی راد

علی اصغر

عقد مشارکت مدنی دربانکداری بدون ربا

43

38900386

نیازی

مرتضی

44

38900273

یعقوبی

وحید

حجيت سند عادي در حقوق ايران و انگليس

45

38905125

قائمی

لیلی

بررسی مقایسه ای شرط تعلیقی و شرط تقیيدی

46

3890

طاهری

محمدرضا

تابعيت فرزندان متولد از زن ايراني و مرد خارجي

47

38904985

موسوی

سیدوهاب

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی ازنقض مذاکرات پیش قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

48

38904909

افشار

اسماعیل

بررسی قرارداداقساطی در کنوانسیون1980وین، حقوق انگلیس و آمریکاوفرانسه وایران

49

38907273

افچنگی

عباس

مسئولیت مدنی عوامل مؤثردرانتقال بیماریهای مسری وخطرناک

50

38907377

جمشیدی مقدم

مریم

مسئولیت مدنی گمرک و متصدیان امورگمرکی دربرابرصاحبان کالا

51

38907947

عبدالهی

احمد

مسولیت مدنی سرپرست صغار ومحجورین با تکیه بر رویه قضایی

52

38907336

شهابی

الهام

مسئوليت ناشي از فعاليتهاي دارويي

53

38907352

فقيه نيا

 عادل

 تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون 1980 وين

Finland Sevastopol joomla