تاریخ ایجاد در 20 دی 1391

ردیف

شماره شناسایی

نام خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

1

38804460

ابراهیم پور

محمد

مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

2

38804450

احمدی

احمد

احراز وثاقت اسناد قدیمی با تکیه بر وقفنامه های قدیمی

3

38803619

اردونی دوستی

زینب

بررسی فقهی حقوق معاملات هرجی

4

38804618

اسکندری

محمد

5

38803297

اعلمی

سیده زهرا

استیفاء ناروا

6

38803405

اکبرزاده حسيني

گلسا

بررسی شرط حفظ مالکیت برای بایع

7

38803406

امیرخانی

محمدمهدی

مسئولیت مدیران شرکت های سرمایه با رویکردتطبیقی

8

38804282

بابایی

حسین

بررسی تطبیق جایگاه تقصیر زیاندیده در نظام مسئولیت مدنی

9

38803382

باغ اجونی

مهری

تشریفات و کاربرد دعوای اعتراضی ثالث دعاوی كيفري ایران

10

38802816

باغیشنی

مهری

بررسی ماهیت حقوقی بدل حيلوله در حقوق اسلام و ایران

11

38804639

باقری

شیما

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی

12

38803418

براتی

محمد

تدابیر حقوقی حمایت از حقوق فروشنده از منظر داخلی و بین المللی

13

38804767

بزمی مایوان

احسان

وضعیت حقوقی بیع شرط و معاملات با حق استرداد

14

38806586

پوراحمدی

مهسا

ادله­ی الکترونیک در اثبات دعوی

15

38804881

پورطوسی

محسن

16

38803304

پیله چیان

یوسف

17

38802880

تاج الدین لطف آبادی

امیر

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی

18

38803562

تازیکی

مجتبی

اعتراض ثالث اجرائی

19

38804202

جعفری

مجتبی

20

38806618

جعفری احمدآبادی

سیدابوالفضل

جایگاه حقوق مؤلف در حقوق ایران و کنوانسیون های بین الملل

21

38803464

جمال زاده بهاآبادی کرمان

طیبه

اعتبار و آثارحقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

22

38803698

جهانی خاکستر

محمد

اخراج شريك از شركت تجاري

23

38803937

حاجی رضوانی

مهدی

بررسی تطبیقی تعهدات طبیعی

24

38807758

جعفری

جواد

بررسی ماهیت و رژیم حقوق معاملات در بورس اوراق بهادار

25

38802937

حسن نژاد

محمدحسین

ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

26

38804734

حسین زاده

محمود

بررسي فقهي حقوقي موضوع توثيق مال آينده در قراردادهاي رهني

27

38804764

حلاج

محمدرضا

مسكوك استضاع در نظام بانكداري ايران و ديگر كشورهاي اسلامي

28

38804878

خاکشورقره سو

محسن

بررسی تحولات تقنینی و فقهی در ارتباط با مفهوم و احکام و آثارحریم

29

38806612

دادخواه

عاطفه

دیدگاه کاجویانه ومادی در روابط زوجین در حقوق ایران

30

38803492

دلبری

سیدحسین

31

38803343

دوگونچی

محمود

مبانی جبران خسارت در حوادث ناشی از قرادادهای پیمانکاری

32

38804360

ذبیحی

زهرا

جایگاه صندوق تأمین خسارات بدنی در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

33

38804716

رازقیان

جعفر

بررسی حقوق قراردادهای ساخت، بهره برداری واگذاری (BOT)

34

38804799

رحمانی احمدآباد

حمید

بررسي تطبيقي قواعد حاكم بر تشكل هاي تعاوني در حقوق ايران 

35

38806300

رحیمی

معصومه

بررسی حضانت در فقه و حقوق

36

38803518

رضایی نیک

سیدجعفر

وضعیت ثبتی و قانونی اراضی فاقدسندرسمی در آینه قوانین و رویه فضایی

37

38803890

رضوانی

علی

مسئولیت مدنی اولیاءآموزشی(معلمان واساتید)درقبال دانشجویان و دانش آموزان

38

38804641

رضوانی نیا

ام البنین

مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر حراج ومزایده در حقوق ایران و حقوق خارجی

39

38806363

رمضانی

فتح اله

40

38803369

روستایی

مهناز

مقایسه تطبیقی تعلیق انحلال قرارداد

41

38804571

زارع بیدکی

محمدسهیل

بررسی تطبیقی حکم ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومتی های مالی مبنی بر حبس محکوم علیه ممتنع از تادیه دین

42

38803511

ساجدی

حسین

مجهول بودن مورد معامله در عقد مسلح

43

38803475

سالاری

حسن

مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان

44

38803306

سالاری شوربیگی

حجت

بررسی تطبیقی آثارفسخ بیع در حقوق داخلی و بین المللی

45

38804122

سپهرعصمتیان

سیدقاسم

وكالت ظاهري در شركت هاي تجارتي 

46

38804352

سعید

مریم

مبانی وآثار حق ثبت اختراع در نظام فقهی و حقوقی

47

38804174

شادمرادی موشکی

مهدی

48

دلبری

احسان

مبانی وآثار حسن معاشرت در روابط زوجین

49

38804148

خنده رو

علی

جرائم بورس و نحوه احراز سوء نيت متهمان

50

38806771

شاهرودنژاد

ساجده

تبيين جايگاه فقهي حقوقي ازدواج با جنس موافق با گذري بر مطالعه تطبيقي

51

38805416

شفازاده

علیرضا

بررسی تطبیقی تعدیل قرارداد و مهلت عادله

52

38803434

شم آبادی

علی اصغر

53

38804372

شهلا

امین

داوری در امور حسبي

54

38806593

صاحبی

محسن

اصل حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق داخلی و بین المللی

55

38806594

ضرغام

علی

بررسی فقهی حقوقی انتقال قرارداد

56

38803408

طیبی

غلامرضا

بررسی اجباری بودن ثبت اسناد از دیدگاه قانون و رويه عملی درایران

57

38806364

عبدالهی

محمد

بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد پیش فروش و تطبیق آن با عقداستصناع در فقه

58

38804186

عزیزی

رضا

مسئولیت مدنی خودروسازان

59

38804882

عفتی مطلق

محمدعلی

60

38804440

غفوریان

مرتضی

مطالعه تطبیقی شروط محدودکننده مسئولیت در قراردادهای پستی

61

38802995

غلامی

محمد

62

38803402

فاضلی امین

مریم

مسئولیت مدنی آسیب های ناشی از درمان

63

38804667

فخاری

ندا

وضعیت حقوقی کودکان نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین المللی

64

38804189

فرمانبرنصرآبادی

مجید

65

38804634

قاسمی مندی

محمد

وضعیت حقوقی اوراق مشارکت در نظام حقوق ایران

66

38803581

قوام زاده رضوی

سیدامیر

استقلال ضمانت های بانکی در تجارت بین الملل

67

38804025

کاریزنویی

حجت

68

38803821

کسرایی درابد

خشایار

69

38806595

کول سنجرانی

کورش دوخت

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی

70

38806659

کوه کن

مریم

مقايسه تحليلي روند رسيدگي و احكام راجع به دعاوي خانوادگي در قانون جديد حمايت خانوادگي

71

38803432

کیومرثی

الهه

بررسي تطبيقي مسئوليت مدني داور در حقوق ايران و فقه اسلامي و نظام بين المللي

72

38804369

مدرسی چهارطاقی

رضا

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث حمل و نقل ریلی

 

73

3880

مدرسی چهاطاقی

مصطفی

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمایی

74

3880

مرتضوی

زهراسادات

ماهیت وآثارقراداد انتقال عضو در تطبیق با قواعد عمومی قراردادها

75

3880

مروجی

مهدی

بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی ضرردر نظام مسئولیت مدنی ایران و نظام حقوقی (كامن لا)

76

3880

مظلومی راد

مجتبی

وقف پول، سهام بی نام و اسناد در وجه حامل

77

3880

معماریاني

انسیه

محدودیت اختیارات مستأجردر انتقال منافع

78

3880

مقدسی ثانی

ناهید

بررس ازدواج مجدد با نگاهی به لایحه حمایت از خانواده

79

3880

منصوری

آمنه سادات

بازرسی کالا در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی

80

3880

موسوی تبار

سیدحسین

احراز املاک مشاع در حقوق ایران

81

3880

مومنی

مهدی

تحليل فقهي و حقوقي خريد دين 

82

3880

مومنی رفیع

زکیه

بررسی تطبیقی حقوق سهامداران در شرکتهای سهامی در ایران و انگلیس و آمریکا

83

3880

نایب زاده

رضا

تعدیل قرادادهای الحاقی با استفاده از قاعده منع سوءاستفاده از حق

84

3880

نجاتی فرد

احمد

بررسی رابطه قرادادی خریدار و کاگزاردر بازار بورس اوراق بهادار

85

3880

نجاتی مقدم

علی

86

3880

نصیری

حسین

اشکالات ثبتی و نحوه رسیدگی به آن در مراجع قانون

87

3880

والی زاده

نفیسه

تغییر جنسیت و آثار حکم بر آن

88

3880

وحدانی

عباس

احکام و آثارصلح وسازش در امور بیمه ای

 

Finland Sevastopol joomla