تاریخ ایجاد در 21 آبان 1391

 

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد

 

با توجه به مشكلات ايجاد شده در ثبت نمرات پايان ترم توسط اساتيد به علت عدم ارائه كار تحقيقي توسط دانشجويان ، لذا چنانچه كارهاي مذكورتا تاريخ ذيل به اساتيد تحويل نگردد ، نمره آن درس غايب ثبت شده و دانشجو مي بايست در ترم بعد درس را مجددا اخذ نمايد و عواقب آن نيز بعهده دانشجو مي باشد .

 

آخرين مهلت تحويل كارهاي دروس نيمسال اول تا تاريخ ( 20/ 2 )

آخرين مهلت تحويل كارهاي دروس نيمسال دوم تا تاريخ ( 20 / 9 )

 

(( گروه حقوق ))

Finland Sevastopol joomla